Forward Farming Fruit

Een stap vooruit met duurzame landbouw

Innovatief

Wij laten op meerdere gebieden zien dat we een innovatief bedrijf zijn.

Duurzaam

Benieuwd hoe wij omgaan met duurzaamheid?

Forward Farming Fruit

In 2018 is in samenwerkingsverband van Bayer Cropscience, the Greenery, Zachtfruit Schalkwijk en CAF het project Forward Farming Fruit gestart. Forward Farming Fruit is een kennisplatform rond het verduurzamen van de fruitteelt, met als doel het versterken van de dialoog tussen het bedrijfsleven, de telers en belangenpartijen.

De vier samenwerkende partijen willen zich met dit project richten op:
– het genereren van kennis over duurzame oplossingen in de fruitteelt en deze kennis demonstreren;
– het bevorderen van de implementatie van nieuwe, innovatieve en duurzame teelttechnieken binnen de sector en
– het verkleinen van de kloof tussen producenten en consumenten door educatie over duurzame teelt en dialoog over de verduurzaming van de landbouw om daarmee de kloof tussen stad en ommeland te verkleinen.

 

Demonstratie proeven

Binnen het project zal ook een nadruk liggen op het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de impact op het milieu. Met betrekking tot de impact op het milieu zal met name gekeken worden naar methoden om deze impact tot het minimum te beperken. Zo komen er bijvoorbeeld proeven waarbij gekeken wordt naar het gewasbeschermingsmiddelen afbrekende effect van meerdere compost soorten. Dit is slechts een voorbeeld van de demo’s die op het zachtfruitbedrijf van de familie van Garderen uitgevoerd zullen worden. Andere demo’s zullen betrekking hebben op het toepassen van biologische bestrijdingsmethoden en het behouden en stimuleren van bestuivende insecten.

Bezoekerscentrum

Een belangrijk doel van Forward Farming Fruit is de exposure van de opgedane kennis en demo’s richting zowel fruittelers, als belangenpartijen in de vorm van afzet of politieke partijen. Op de Forward Farm wordt een teelt ondersteunende voorziening gebouwd met een bezoekersgedeelte. Deze voorziening omvat innovatie, onderzoek en educatie als centrum voor de fruitteelt en daarmee ideaal voor het samenbrengen van telers en belangenpartijen, maar ook zeker consumenten.
De teelt ondersteunende voorziening wordt ingericht in de vorm van een belevingscentrum. Het voordeel hiervan is dat er bijna het jaarrond een teelt aanwezig is en daarom interessant om te bezoeken.

Partnerships

9

Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF)

Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en kenniscentrum. De CAF creert en deelt kennis op het gebied van gewasbescherming, besmestings- en teeltechnieken, voor zwel groot- ,steen- als kleinfruit. 

9

The Greenery

The Greenery, behorende tot de Cofrta cooperatie met ledenbestand van meer dan 500 telers, lever jaarrond een compleet dagvers assortiment groente, fruit en paddenstoelen aan supermarkten, groothandelaren, cateraars en de verwerkende industrie. 

 

9

Bayer Crop Science

Bayer Crop Science ontwikkelt innovatieve zaden, diensten en gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw. Deze innovaties dragen bij aan een geintegreerde teelt, dé basis voor duurzame landbouw. 

× Welkom